top of page
signal-2023-01-09-224448.jpeg

V posledních letech, díky společnému úsilí vlád České Republiky a Tchaj-wanu, dochází k prohlubování vztahů v rámci obchodní, turistické a akademické sféry.  Můžeme pozorovat nejen nárust počtu tchaj-wanských rodin v České Republice ale také  růst zájmu o Tchaj-wan z řad našich českých přátel. Díky tomu se stala podpora tchaj-wanské kultury a výuka tradiční mandarínštiny důležitější než kdy dříve. S ohledem na tuto skutečnost byla v červnu 2019 založena Česko-Tchaj-wanská společnost s plnou podporou a pomocí Taipei Economic and Cultural Office v České Republice.

Společnost je neziskovou organizací, jejíž hlavním úkolem je podporovat vzájemnou pomoc a spolupráci mezi obyvateli Tchaj-wanu a jeho krajany sídlící v České Republice. Dále podporovat společný konsenzus a solidaritu mezi Tchaj-wanci. Budovat za pomoci efektivního využití vládních zdrojů první školu mandarínštiny v České Republice a pomoci tak zlepšit znalosti mandarínštiny  tchaj-wanským dětem žijící v České Republice a ostatním zájemcům o studium. Posílit kulturní identitu Tchaj-wanu a vylepšit tak pozitivní vnímání a reputaci demokratického a svobodného Tchaj-wanu v České Republice.

Srdečně vítáme tchajwanské krajany žijící v České republice a české obyvatele, kteří milují Tchaj-wan, aby se k nám přidali. Pojďte se dozvědět o pravdě, dobrotě a kráse Tchaj-wanu a prozkoumejte tajemství tradiční mandarínštiny!

Česko-Tchaj-wanská společnost je první asociace tchajwanské komunity v České republice.

Podporujeme tchajwanskou komunitu žijící v ČR a snažíme se zajistit lepší kulturní výměnu mezi oběma zeměmi.

Czech-Taiwanese Association is the first association for Taiwanese community in the Czech Republic.

We are here to support Taiwanese community better and deepen the cultural interaction with Czech society.

bottom of page