top of page
signal-2023-01-09-224448.jpeg

V posledních letech, díky společnému úsilí vlád České Republiky a Tchaj-wanu, dochází k prohlubování vztahů v rámci obchodní, turistické a akademické sféry.  Můžeme pozorovat nejen nárust počtu tchaj-wanských rodin v České Republice ale také  růst zájmu o Tchaj-wan z řad našich českých přátel. Díky tomu se stala podpora tchaj-wanské kultury a výuka tradiční mandarínštiny důležitější než kdy dříve. S ohledem na tuto skutečnost byla v červnu 2019 založena Česko-Tchaj-wanská společnost s plnou podporou a pomocí Taipei Economic and Cultural Office v České Republice.

Společnost je neziskovou organizací, jejíž hlavním úkolem je podporovat vzájemnou pomoc a spolupráci mezi obyvateli Tchaj-wanu a jeho krajany sídlící v České Republice. Dále podporovat společný konsenzus a solidaritu mezi Tchaj-wanci. Budovat za pomoci efektivního využití vládních zdrojů první školu mandarínštiny v České Republice a pomoci tak zlepšit znalosti mandarínštiny  tchaj-wanským dětem žijící v České Republice a ostatním zájemcům o studium. Posílit kulturní identitu Tchaj-wanu a vylepšit tak pozitivní vnímání a reputaci demokratického a svobodného Tchaj-wanu v České Republice.

Srdečně vítáme tchajwanské krajany žijící v České republice a české obyvatele, kteří milují Tchaj-wan, aby se k nám přidali. Pojďte se dozvědět o pravdě, dobrotě a kráse Tchaj-wanu a prozkoumejte tajemství tradiční mandarínštiny!

Česko-Tchaj-wanská společnost je první asociace tchaj-wanské komunity v České republice.

Podporujeme tchaj-wanskou komunitu žijící v ČR a zajistit lepší kulturní výměnu mezi oběma zeměmi.

Česká tchajwanská asociace je první asociací pro tchajwanskou komunitu v České republice.

Jsme tu, abychom lépe podporovali tchajwanskou komunitu a prohlubovali kulturní interakci s českou společností.

bottom of page